RYLA

Ryla - Rotary Youth Leadership Award


 

Lederprogrammet RYLA tar deg med på en reise hvor du får:


•             Lære om deg selv
•             Innsikt i hvordan du fungerer i grupper
•             Bevissthet rundt det å være leder
•             Tilbakemelding og hjelp til å finne din vei
•             Mulighet til å utvikle profesjonelt og personlig nettverk
•             Lære å bruke nyttige utviklingsverktøy
•             Egen mentor som du møter en til en flere ganger
•             Mulighet til å trene sammen med lederutviklere som brukes av landets største virksomheter
 
Hele programmet har en varighet på ca ett halvt år.
 
Før programmet:
Du og din mentor har et møte med varighet ca en time hvor dere blir bedre kjente, og din motivasjon og ditt utgangspunkt for å søke programmet kartlegges.  Du og mentor finner i fellesskap fremt til tema og utviklingsområder som har spesiell interesse for deg.  Etter dette møtet får du en mindre personlig oppgave som du skal jobbe med før selve programmet. Mentor har taushetsplikt om hva dere snakker om, med mindre noe annet avtales dere i mellom.
 
Selve programmet:
Vi møtes til to intense og spennende dager hvor deltakere, mentorer og profesjonelle lederutviklere fra nnl jobber sammen. Du blir kjent med  aktuelle tema innen ledelsesområdet, og får selv mulighet til å lære på ulike aktive måter. Programmet passer for alle som har lyst og mot til å utfordre seg selv, enten du er leder – eller ikke! I løpet av disse to dagene blir du  kjent med helt nye folk, som  har det til felles med deg selv;  at de vil noe mer!
 
Påmelding:
Send en søknad med litt om deg selv og hvorfor du ønsker å delta til bodosentrum@rotary.no innen 15.10.2016

Bodø Sentrum Rotary arrangerer 4-5. november lederprogrammet RYLA (Rotary Youth Leadership Award). Målgruppen er unge talenter mellom 20-35 år, som ønsker å en lederrolle eller som er i en lederrolle. Maks antall deltakere er 20, fordelt på 15 plasser for de som er yrkesaktiv og 5 plasser til studenter. Målsettingen med RYLA er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning.

 

 

Pris 

Prisen er kr 2 500 for yrkesaktive deltakere og kr 1 000 for studenter. Prisen inkluderer lunsj og middag begge dagene.

Hvor:   Grand Hotell, Bodø

Når:   Fredag 4. november kl. 09.00-17.00.

  Lørdag 5. november kl. 09.00-17.00.

  Kveldsarrangementene starter kl. 19.00 begge kveldene.

Kontakt:   Snorri Rasch, 975 18 626


Samarbeidspartnere:


Personalhuset, EY, SKS, NNL, NORD Universitet/Handelshøgskolen





Sosiale medier

Meeting info

Venue: Bjørk Restaurant - Glasshuset
Address: Storgata 8
Postal Code: 8006
City: Bodø
Country: NO
Day: Torsdag
Time: 11:30:00
Language: no
Details: Møtelokale: Glasshuset

Read more



rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...